start / Facility Management

Facility Management


Zadanie prowadzenia nieruchomości zostaje często przeniesione na zbyt wielu dostawców i partnerów, co wiąże się z wysokimi kosztami i niemożnością koordynacji wszystkich działań. Właśnie dlatego dla właścicieli oraz zarządców obiektów/nieruchomości stworzyliśmy usługę zapewniającą obsługę obiektów w niemal wszystkich ich aspektach. Gwarantuje ona klientom zarówno oszczędność finansową i czasową, jak i poczucie kontroli oraz bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu autorskiego systemu raportowania nasi klienci mają bezpośredni wgląd w historię zdarzeń na obiekcie, a także bieżące oraz planowane działania. Proponujemy Państwu dynamiczną obsługę obiektów w zakresie:

 

Czynności związanych z technicznymi aspektami nieruchomości:

 • organizacja przeglądów technicznych (rocznych i wieloletnich) obiektów i instalacji j,
 • stała kontrola jakości świadczonych usług przez zewnętrzne podmioty gospodarcze, 
 • kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
 • kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem  nieruchomości,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • doradztwo techniczne,
 • szkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń technicznych,
 • zaopatrywanie we wszelkie materiały eksploatacyjne,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji,
 • zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości
  

Czynności związanych z aktywnym doradztwem oraz planowaniem działań:
 • ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości,
 • przejęcie kontroli na wszystkimi podwykonawcami,
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów eksploatacyjnych dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych,
 • analizowanie i negocjowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie,
 • przygotowywanie projektów umów z dostawcami usług
 

 

Obsługi prawnej nieruchomości (umowa jest zawierana ze współpracującą z nami kancelarią):

 • doradztwo prawne,
 • reprezentacja przed sądami i innymi urzędami,
 • prowadzenie spraw sądowych,
 • windykacja
   home wstecz

+48 503 988 048